DAY 3          札幌、小樽       2003年10月7日()

大少

 6點到達札幌,鎖好行李後,8點鐘就開始周圍散步。先去左時計台、大通公園餵下白鴿。之後就去舊事政廳同北海道大學,去北海道大學就去睇下個白楊並木,影下相。本來想去D見學工場參觀一下,但係唔係好識去,所以冇去到。

 大概中午時分就轉到去小樽la。小樽雖然去過,但我覺得係值得再到既地方,覺得係一個好舒適同寧靜既小鎮,令人好輕鬆。擒晚坐左夜車,好似精神麻麻地,所以去左湯之花溫泉浴場鬆一鬆先,浸一浸當堂成個人醒晒。浸完湯就去返運河果邊行下硝子館,再過埋南小樽走人。哈,唔知係咪天黑睇唔到路呢,行黎行去都去唔到南小樽站,最後兜左成個圈先去到,唉….

 回到札幌就去拉麵橫町食個叉燒拉麵,好味到湯都飲埋,正正正!食飽就返車站等夜車去下一個地方稚內la

 過一晚夜車, 朝早到了札幌, 氣溫十多度, 不過對我而言已經不太好受了, 由於去到札幌都頗早, 故在車站逗留了好一陣子, 然後才去觀光, 首先是去時計台、大通公園及北海道大學, 之後就是周圍閒逛, 其中經過當地的紅燈區, 範圍頗廣。
 
 下午去到小樽,由於要連續三晚夜車
, 故我要求先洗澡, 我們到了湯之花沖涼, 很舒服。之後就在小樽附近遊遊, 試食等, 其中去到一間賣動物公仔的店舖, 影了很多相, 到了傍晚時份, 我們回到札幌吃cha燒拉麵, 非常好吃, cha燒很大塊, 兩天吃乾糧後第一次吃好的, 之後我們就回去車站等夜車。住    :¥    0
食    :¥   700
車    :¥       0
    :¥   900
合計:
¥1,600

(每日一算:仲剩返
¥ 264,655)
Locker        ¥    300
Cha 燒拉麵:
¥    700
花溫泉:¥    600 
合計
            ¥ 1,600

 舊道廳???

舊道廳

公園餵白鴿

 小樽車站

小樽運河

教命ar~~~

時計台

大通公園

白楊並木@北海道大學

小樽湯之花浴場

硝子館

蒸氣時計

     仲有