DAY 4          稚內       2003年10月8日()

大少

 續的第二晚夜車,由札幌到達稚內大約早上6點,落左車就鎖好個行李先,之後就休息下。去宗谷岬的巴士要8點先開,所以要等等。

 8點上左巴士,行左40分鐘倒就到左日本最北之所宗谷岬,一落車就衝過去最北紀念碑拍攝一番,咁我地首先完成到著日本最北端la。之後當然去隔離個商店買返個到著証明書留念,再周圍行行就等巴士走人。其實去到得半個鐘時間睇野,如果錯過左9:33果班巴士,就要得成幾個鐘先再有車。

 返到車站,就去買張postcard寄返香港,店員小姐請左我地食蜜瓜jelly仔。寄左postcard就出發去稚內公園,雖然有纜車上去,當然冇坐la。上到去就睇下冰雪之門由山上望返去稚內市景色都唔錯ar

 下午3點幾左右,就坐巴士去Noshappu(野寒布岬)果度睇日落,點知去到個太陽仲好高,利尻富士又睇唔到,而且風又大。於是就係咁等左成個鐘,後來有班名古屋大學生黎左參觀,我地就一齊合照。等多陣就走人,走個時都未日落。

 返到去車站又去左防波提影返張夜照,點知又唔開燈,黑麻麻,影左兩、三幅之後仲要冇電添。於是放棄返車站,食福麵,等上10點開往札幌的夜車。

*今日成日都食風,唔駛點食都飽。

 天終於到達日本最北面的稚內, 天氣有點涼, 不過心情就十分興奮, 我吃了個月見soba, 很好吃, 綜觀整個旅程, 個人認為稚內的soba是最好吃, 希望有機會可以再吃。之後再坐車去最北的宗谷岬, 由於要趕車回去稚內, 所以我們只得大概半小時觀光, 那裡很舒服, 海景十分美麗, 就算坐了三晚夜車也不覺疲倦, 我們在最北之塔拍了照, 最北到著證明書留為紀念, 其後就回稚內觀光及拍照, 途中和幾個日本人大學生一齊影相, 很開心, 之後買了Post-card寄回圖書館, 這一天達到第一個目標, 去了最北面, 不過還有漫長的旅程。


住    :¥        0
食    :
¥        0
車    :
¥ 2,850
雜    :
¥    560
合計:¥ 3,410


(每日一算:仲剩返
¥ 261,245)
Locker   ¥   250
Bus   
¥ 2,850
到著證明
¥    100
月見soba :¥    320
合計       : ¥3,660
 

 最北車站

線路的盡頭

嘩...嘆下sake先~~

 間宮林藏雕像,型ar

我地到左宗谷岬啦,YEAH~~

今日係2003年10月8 日

由山上眺望稚內市

阿威肚餓,要食野果

防波堤

與名古屋大學生合照

野寒布岬的日落

宗谷丘陵

入去買張到著証明書先

冰雪之門

野寒布岬,真係又大風、又寒呀

     仲有